Pelle Matla             Dagvoorzitter
 

Mijn werkwijze

Voorbereiding is het halve werk. Voordat ik mijn gasten op het podium introduceer, heb ik mij verdiept in het doel van uw symposium, de achtergronden van uw sprekers, uw doelgroep in de zaal.

In voorgesprekken wil ik helder krijgen wat u als organisatie voor ogen staat. Ik denk graag mee over doel en inhoudelijke invulling van uw evenement. Na afloop wil ik tips en tops met u delen; daarbij sta ik ook open voor uw feedback op mijn optreden.

Mijn presentatiestijl kenmerkt zich door een nieuwsgierige houding naar sprekers en onderwerp. Ik heb altijd wel een paar prikkelende vragen klaar staan. Mijn journalistieke achtergrond en ervaring stellen me in staat publieke interviews te houden die begrijpelijk zijn voor de toehoorder en de kern van een zaak raken.

In debatten met de zaal houd ik scherp in het oog dat iedereen actief deelneemt. Ik schrik er niet voor terug verschillende visies met elkaar te confronteren. Tegelijkertijd let ik erop dat de basisregels van de dialoog gerespecteerd blijven. Zo kan ieder zich veilig voelen zijn of haar standpunt te delen.